Buổi làm việc của Tập đoàn Thiên Minh về Cụm Công nghiệp Phú Hưng tại tỉnh Bến Tre

Vào lúc 9 giờ, ngày 23 tháng 3 năm 2020 vừa qua, Tập đoàn Thiên Minh, đại diện là ông Nguyễn Hữu Duy cùng ban lãnh đạo Tập đoàn vừa có buổi làm việc tại Phòng họp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre về việc cam kết thời gian chuyển kinh phí để thực hiện chi trả tiền bồi thường di dời mộ Dự án Cụm Công Nghiệp Phú Hưng, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre.

Chủ trì buổi làm việc là Ông Hồ Vĩnh Chương, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre, cùng với Ông Trần Vĩnh Tâm, Phụ trách Phòng BT&PTQĐ và cán bộ chuyên môn của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre;

Đại diện Văn phòng UBND thành phố Bến Tre, Bà Võ Thị Ngọc Ngân, Chuyên viên VP.HĐND&UBND;

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ông Nguyễn Văn Bé Chính, Phó trường phòng;

Đại diện Phòng Quản lý đô thị thành phố, Ông Bùi Tuấn Phương, Phó Trưởng Phòng;

Về phía Tập đoàn Thiên Minh, Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh và các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn.

Vào cùng ngày lúc 14 giờ, ngày 23 tháng 3 năm 2020, Tập đoàn Thiên Minh tiếp tục có buổi làm việc tại UBND xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre về việc công khai dự thảo phương án bồi thường về di chuyển mồ mả dự án Cụm Công nghiệp Phú Hưng.

Chủ trì buổi làm việc tiếp tục là Ông Hồ Vĩnh Chương, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre; cùng với Ông Trần Vĩnh Tâm, Phụ trách Phòng BT&PTQĐ và cán bộ chuyên môn của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre;

Đại diện Ban Dân vận Thành Ủy, Ông Nguyễn Thiết Vệ; Đại diện Ban Tuyên giáo Thành Ủy, Ông Nguyễn Hoàng Thọ; Đại diện Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Tre;

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, Ông Nguyễn Văn Bé Chính, Phó trường phòng; 

Đại diện UBND xã Phú Hưng, Bà Trần Thị Kim Nguyên, Chủ tịch;

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Hưng, Ông Huỳnh Văn Phu, Chủ tịch;

Đại diện hộ dân có Bà Nguyễn Thị Phùng và Võ Ngọc Hạnh tham gia;

Về phía Tập đoàn Thiên Minh, Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh và các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre của Tập Đoàn Thiên Minh cùng với đại diện các cơ quan Nhà nước

 

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre của Tập Đoàn Thiên Minh- Thiên Minh Group cùng với đại diện các cơ quan Nhà nước

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre của Tập Đoàn Thiên Minh cùng với đại diện các cơ quan Nhà nước.

 

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 29 thánh 11 năm 2018 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bến Tre về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cụm Công nghiệp Phú Hưng;

Căn cứ Công văn số 600/UBND-TNMT ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Bến Tre về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Cụm Công nghiệp Phú Hưng;

– Trên cơ sở dự thảo phương án về di chuyển mồ mả dự án Cụm Công nghiệp Phú Hưng, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre đã được Tổ thẩm định thành phố thẩm định và thống nhất với số tiền dự kiến là 5,4 tỷ đồng.

– Trên cơ sở thống nhất của Tổ thẩm định thành phố về phương án bồi thướng về di chuyển mồ mả dự án Cụm Công nghiệp Phú Hưng.

– Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre phối hợp cùng các Đơn vị liên quan tổ chức công khai dự thảo phương án bồi thường về di chuyển mồ mả dự án Cụm Công nghiệp Phú Hưng.

Sau khi thông qua các nội dung liên quan Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bến Tre tiến hành phát Bảng áp giá bồi thường (dự thảo) đến các hộ dân trong vùng dự án. Đồng thời, thực hiện niêm yết công khai phương án bồi thường về di chuyển mồ mả dự án Cụm Công nghiệp Phú Hưng và các quy định về đơn giá bồi thường tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

 

Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người ở vị trí thứ 3 từ phía bên trái vào) cùng với các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn tại UBND xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người ở vị trí thứ 3 từ phía bên trái vào) cùng với các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn tại UBND xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Các buổi làm việc kết thúc thành công tốt đẹp. Tập đoàn Thiên Minh và Cơ quan tổ chức chính quyền tỉnh Bến Tre có sự thống nhất cao độ, cùng chung tay phát triển, xây dựng Cụm Công Nghiệp Phú Hưng xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre.