Buổi làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai của Tập đoàn Thiên Minh

Thư mời do Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành

Thư mời do Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hành

Vào ngày lúc 8 giờ ngày 12/6/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai diễn ra buổi làm việc giữa Sở Kế hoạch Đầu tư và Tập đoàn Thiên Minh về việc kiểm tra thực tế và giải trình làm rõ việc điều chỉnh về quy mô nghiên cứu, đề xuất dự án The New City Diên Phú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Buổi làm việc do ông Hồ Phước Thành – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Tham gia còn có Ông Đinh Hữu Hòa – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và đại diện các cơ quan như Phòng Quản lý Đô thị thành phố Pleiku, Phòng Quy hoạch đất đai, Sở TNMT Gia Lai, Phòng Quản lý và PT rừng, Chi cục Kiểm lâm Pleiku, Phòng Quản lý QH Sở Xây dựng Gia Lai và các cán bộ chuyên môn.

Về phía Tập đoàn Thiên Minh, có Ông Lâm Uy Minh – Tổng Giám đốc tập đoàn; Ông Nguyễn Hữu Duy – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và các cán bộ chuyên môn.

Buổi làm việc do Ông Hồ Phước Thành - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì (Người ngồi ghế chủ tọa)

Buổi làm việc do Ông Hồ Phước Thành – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì (Người ngồi ghế chủ tọa)

 

Buổi làm việc có Ông Lâm Uy Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người đứng thứ 2)

Buổi làm việc có Ông Lâm Uy Minh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người đứng thứ 2)

Buổi làm việc xoay quanh việc kiểm tra thực tế và giải trình làm rõ việc điều chỉnh về quy mô nghiên cứu, đề xuất dự án The New City Diên Phú tại thành phố Pleiku từ 162,27 ha lên 371,4 ha của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh

Sau đó Đoàn về lại Sở Kế hoạch và Đầu tư họp để thống nhất những nội dung trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

 
Kết thúc buổi làm việc của Tập đoàn Thiên Minh
 
Kết thúc buổi làm việc của Tập đoàn Thiên Minh