Buổi làm việc tại UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa của Tập đoàn Thiên Minh

Ngày 20 tháng 03 năm 2020 tại UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra buổi làm việc giữa Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cam Ranh và Tập đoàn Thiên Minh về việc khảo sát lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Chủ trì buổi làm việc là Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, sự tham gia của các cán bộ phòng chuyên môn của UBND thành phố Cam Ranh.

Về phía Tập đoàn Thiên Minh có Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh; Ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Tổng Giám đốc cùng các cán bộ chuyên môn của Tập đoàn Thiên Minh.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn (Người áo trắng vị trị thứ 4 từ màn hình máy chiếu xuống); Ông Nguyễn Chính, Chánh Văn Phòng UBND thành phố Cam Ranh (Người áo xanh vị trí thứ 5 từ màn hình máy chiếu xuống) và các cán bộ phòng chuyên môn của UBND thành phố Cam Ranh

Ông Nguyễn Ngọc Sơn (Người áo trắng vị trị thứ 4 từ màn hình máy chiếu xuống), Phó Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh; Ông Nguyễn Chính, Chánh Văn Phòng UBND thành phố Cam Ranh (Người áo xanh vị trí thứ 5 từ màn hình máy chiếu xuống) và các cán bộ phòng chuyên môn của UBND thành phố Cam Ranh

Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng vị trí đầu tiên từ màn hình máy chiếu xuống)

Ông Lâm Uy Minh, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Thiên Minh (Người áo trắng vị trí đầu tiên từ màn hình máy chiếu xuống)

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Thiên Minh đề nghị khảo sát lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, mong muốn UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tư vấn cho Tập đoàn Thiên Minh một số vị trí đất để Tập đoàn Thiên Minh tìm hiểu và đầu tư

Sau khi trao đổi và thống nhất chọn hai khu để Tập đoàn Thiên Minh đầu tư: Khu 1 là khu đô thị mới Cam Phúc với quy mô 64 ha và Khu 2 là khu đô thị mới Thiên Minh Cam Phúc với quy mô 400 ha

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND thành phố Cam Ranh và Tập đoàn Thiên Minh

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND thành phố Cam Ranh và Tập đoàn Thiên Minh

Buổi làm việc kết thúc trong vui vẻ và đã giúp các bên hiểu rõ hơn về vai trò cũng như tạo dựng sự tin tưởng của Tập đoàn Thiên Minh đối với UBND thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa