Buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án Cụm Công Nghiệp Mỹ Lợi, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Bạn Quản lý các Khu Công Nghiệp tỉnh Tiền Giang đã có buổi làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần đầu tư Bất Động Sản Thiên Minh (Tập đoàn Thiên Minh) về tiến độ thực hiện dự án Cụm Công Nghiệp Mỹ Lợi, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án Cụm Công Nghiệp Mỹ Lợi, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang
Buổi làm việc về tiến độ thực hiện dự án Cụm Công Nghiệp Mỹ Lợi, TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Cuộc họp gồm có sự tham dự của Ông Nguyễn Nhật Trường – Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư Bất Động Sản Thiên Minh có Ông Lâm Uy Minh – Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh, Ông Nguyễn Hữu Duy – Giám Đốc dự án, cùng sự góp mặt của các cán bộ trong ban quản lý Khu Công Nghiệp tỉnh Tiền Giang.

Cuộc họp với sự tham dự của Ông Nguyễn Nhật Trường, Ông Lâm Uy Minh - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh, Ông Nguyễn Hữu Duy - Giám Đốc dự án,  cùng các cán bộ trong ban quản lý Khu Công Nghiệp tỉnh Tiền Giang
Cuộc họp với sự tham dự của Ông Nguyễn Nhật Trường, Ông Lâm Uy Minh – Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh, Ông Nguyễn Hữu Duy – Giám Đốc dự án, 
cùng các cán bộ trong ban quản lý Khu Công Nghiệp tỉnh Tiền Giang

Trước đó, vào ngày 18 tháng 09 năm 2019 đã có buổi làm việc với tổ thẩm định tỉnh Tiền Giang về năng lực tài chính và thực thi dự án Khu công nghiệp Mỹ Lợi, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Thiên Minh đã gửi công văn và các hồ sơ có liên quan đến vấn đề khẳng định năng lực của Tập đoàn Thiên Minh đến ông Lê Văn Nghĩa – Tổ trưởng Tổ thẩm định tỉnh Tiền Giang.

Buổi làm việc hôm nay nhằm xác thực năng lực tài chính của Nhà đầu tư trong việc thực hiện dự án Cụm Công Nghiệp Mỹ Lợi, thuộc thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, sẽ đánh giá tiến độ thực thi và tham mưu  dự án Cụm Công Nghiệp Mỹ Lợi, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang căn cứ theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp trong không khí hân hoan giữa ban quản lý Khu Công Nghiệp tỉnh Tiền Giang và Tập đoàn Thiên Minh.