• Kiến trúc sư: Khang Đoàn
  • Diện tích: 200m2
  • Năm thiết kế: 2023

Hình ảnh chi tiết công trình: