NHÓM A

4.200.000/m2

Đá đơn màu bề mặt có hạt to giống đá Granite

CÁC MẪU ĐÁ KHÁC