NHÓM D

8.800.000/m2

Đá họa tiết mô phỏng vẻ đẹp tự nhiên như: vân gỗ, sấm chớp, hồ băng

CÁC NHÓM ĐÁ KHÁC