Nông nghiệp An Giang phát triển với phong trào thi đua sản xuất

Những năm qua, ngành nông nghiệp An Giang có nhiều sự phát triển vượt bậc góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển sản xuất, ổn định tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, tạo động lực để nông dân toàn tỉnh hăng hái thi đua, ứng dụng hiệu quả khoa học-công nghệ vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống.

Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang luôn đặc biệt quan tâm đến phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Hội nông dân các cấp trong toàn tỉnh xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng phải thực hiện hằng năm. Đáng chú ý là, khi Quy định số 18-QĐ/HNDTW, ngày 12-01-2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về quy định tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2011 – 2016 ban hành, các cấp hội nông dân của tỉnh đã bám sát tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai đúng yêu cầu đề ra. Trên tinh thần ấy, các cấp hội đã làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát động thành phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi sâu rộng trong toàn xã hội, nên đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi đến mỗi hộ nông dân, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, tinh thần vì cộng đồng giúp những gia đình gặp khó khăn, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Phong trào cũng đã đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn, những mô hình nông dân làm ăn giỏi, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả, quy mô sản xuất, kinh doanh liên tục mở rộng có tính thuyết phục cao,… tác động rất lớn đến hoạt động trong mọi lĩnh vực, tạo nên bộ mặt nông thôn mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của nông dân.

Ngành nông nghiệp An Giang ngày càng phát triển 

Giai đoạn 2016-2019, số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi các cấp tăng cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả. Từ đó, đã xuất hiện nhiều hộ có mô hình sản xuất quy mô lớn, góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình trang trại và kinh tế hợp tác hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, tổng doanh thu nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi cấp tỉnh đạt trên 11.525 tỷ đồng, hộ nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi cấp tỉnh có thu nhập thấp nhất trên 150 triệu đồng/hộ/năm, hộ có thu nhập cao nhất là 26,2 tỷ đồng/hộ/năm.

Thông qua phong trào sản xuất-kinh doanh giỏi, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã tích cực đóng góp hàng ngàn tỷ đồng và hàng trăm ngàn ngày công lao động cho công cuộc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Những điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất-kinh doanh hiệu quả đã được lan tỏa trong cộng đồng, đóng góp tích cực vào quá trình đưa nền sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng bền vững. Đặc biệt, các biện pháp, cách thức giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng đang ngày càng phát huy tác dụng.

Hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh đã đóng góp xây dựng nông thôn trị giá 64.089.222 đồng và 403.084 ngày công lao động; hướng dẫn giúp đỡ cho 315.053 lượt hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hằng năm đều tăng cụ thể qua các kỳ Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi như: Năm 2010 có 61.481 nông dân giỏi; năm 2012 có 68.807 nông dân giỏi; năm 2014 có 83.337 nông dân giỏi; năm 2016 có 85.281 nông dân giỏi; năm 2019 có 82.386 nông dân giỏi (giảm 2.895 so với Đại hội trước nhưng chất lượng nông dân giỏi được nâng lên thể hiện qua tổng doanh thu tăng gấp rưỡi so với lần trước).


Nông dân An Giang tham gia phong trào thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi

Kết quả thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi qua 17 kỳ Đại hội và Đại hội lần thứ 18 có 1.289.488 nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Gương nông dân giỏi đã có sự chuyển biến về chất so với trước đây trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn. Bà con nông dân đang giảm dần việc sản xuất độc canh cây lúa, đổi mới tư duy trong sản xuất, với điều kiện sẵn có họ đã nhạy bén trong sản xuất – kinh doanh nhằm đáp ứng với nhu cầu thị trường. Đó là sự xuất hiện các ngành nghề sản xuất ngoài lúa nhiều hơn so với trước đây. Qua thực tế cho thấy, phong trào đã tác động tích cực làm xuất hiện nhiều mô hình mới có sức thuyết phục cao, phù hợp với thực tế của địa phương.
 
Thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019, tổ chức Hội các cấp được củng cố và phát triển về chính trị, tư tưởng xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong việc tập hợp và thực hiện Nghị quyết tam nông của Đảng. Có thể thấy, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trong toàn huyện. Thông qua phong trào, đã giúp nông dân phát triển sản xuất theo Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” của huyện, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 

—————————————————————————–

TẬP ĐOÀN THIÊN MINH

Address: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Hotline: 0839 400 004 – 0836 400 004

Email: info@tapdoanthienminh.vn

www.thienminhcorp.vn

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Tập đoàn Thiên Minh: